ANGAŽOVANÍ LIDÉ

V týmu Parker najdete motivované a talentované lidi z celého světa. Výsledkem společné práce na projektech a úkolech jsou hluboké a smysluplné mezilidské vztahy.

KARIÉRNÍ DRÁHY

Ke zdolávání největších technických výzev světa je zapotřebí silný a soudržný tým, proto neustále hledáme ty nejschopnější pracovníky ze všech oborů.

Kariéra ve společnosti Parker nabízí neomezený potenciál profesního i osobního růstu. Budete pracovat po boku nejchytřejších lidí na světě, budete se podílet na vývoji inovativních technologií a produktů a přispějete k našemu cíli, kterým je zdolat největší technické výzvy světa.

Díky tomu, že se při náboru soustředíme na konkrétní jednotlivce, nikoli na dané pracovní pozice, se nám daří zaměstnávat nejschopnější pracovníky z oboru. Pokud jste zvídaví a přemýšliví, máte dobré nápady a chcete uspět, najdeme pro vás v našem týmu to pravé místo."

 • Ve společnosti Parker mistrovsky ovládáme technologie z různých oborů, jako jsou hydraulické či pneumatické technologie, řízení procesů a řada dalších. Nabízíme mnoho různých příležitostí zahrnující řadu technických funkcí, od čistého výzkumu a vývoje přes kontrolu jakosti až po procesní inženýrství.

 • PRODEJ

  Naše prodejní týmy se vyznačují kombinací skvělého obchodního ducha a rozsáhlých technických znalostí. Dokážou doporučovat systémy a řešení, která přesně vyhovují požadavkům zákazníků.

 • ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

  Část našeho úspěchu tkví v naší schopnosti spravovat složitou síť dodavatelů a zákazníků a efektivně a včas plnit jejich požadavky. Naše týmy pro řízení dodavatelského řetězce se účastní všech fází životního cyklu produktů, od správy dodavatelů po optimalizaci skladových zásob, od počátečního návrhu po závěrečné dodání zákazníkovi.

 • ŘÍZENÍ PROVOZU

  Tým profesionálů z různých oborů dohlíží na to, aby všechny výrobní závody fungovaly za nejlepších možných podmínek a dokonale plnily požadavky zákazníků. Členové týmu dokážou společně předvídat a chápat, jak může drobná změna v řetězci ovlivnit celou provozní organizaci. Jejich odborné znalosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, kontroly jakosti nebo štíhlé výroby každý den přispívají k úspěchu společnosti Parker.

 • Výroba stojí v centru všeho, co děláme, a všichni členové našeho výrobního týmu přispívají k celosvětově vynikající pověsti společnosti Parker. Náš způsob přemýšlení se opírá o iniciativy zaměřené na neustálé zlepšování našich produktů a procesů.

 • Naše marketingové týmy mají za úkol propagovat značku, produkty a služby společnosti Parker prostřednictvím různých komunikačních kanálů (weby, blogy, sociální sítě, tisk atd.) a zabývají se různými oblastmi, od tržního zpravodajství po marketing produktů, včetně marketingové komunikace, návrhů a digitálního marketingu.

 • Rozhodování vždy vychází z čísel a analýzy faktů. Ty tvoří jádro řízení celé organizace a podílejí se na celkovém výkonu. Naší vizí je zajistit dlouhodobý ziskový růst organizace prostřednictvím interního růstu a akvizic. Na finančních pozicích potřebujeme lidi, kteří nám pomohou převést tuto strategii do reality.

 • Odborníci na informační technologie hrají ve společnosti Parker důležitou roli, pomáhají nám totiž na cestě k digitalizaci. Vedle toho se podílejí na každodenním provozu a podporují tisíce uživatelů po celém světě. Náš tým profesionálů v oblasti informačních technologií je motivován úkolem zajistit infrastrukturu a systémy potřebné k podpoře a ochraně našeho provozu.

 • Naše organizace v oblasti lidských zdrojů pomáhá definovat celkový strategický plán a účastní se všech programů zaměřených na realizaci této strategie. Pracovníci lidských zdrojů mají za úkol aktivně vyhledávat nadané profesionály a rozvíjet stávající zaměstnance.

 • CENOTVORBA

  Náš globální tým cenotvorby nám pomáhá získávat co nejvíce zakázek za spravedlivé, ziskové a diferenciované ceny. Tvorba cen má značný vliv na růst a ziskovost společnosti. Společnost Parker učinila rozhodnutí aktivně spravovat ceny, což jí umožňuje využívat výhody a zároveň minimalizovat rizika.

ODLIŠNÝ PŘÍSTUP SPOLEČNOSTI PARKER

Náš globální úspěch vychází z jednoduché rovnice: sebevědomí pracovníci působící v přívětivém prostředí přicházejí s inovativními nápady a řešeními.

Každý zaměstnanec společnosti Parker mění svět k lepšímu a my se zase snažíme měnit k lepšímu životy našich zaměstnanců. Za tím účelem vytváříme zajímavá a podpůrná pracovní prostředí, podporujeme průběžné vzdělávání a rozvoj schopností našich zaměstnanců a týmů a nabízíme mimořádné příležitosti k postupu v rámci globální společnosti.

To, čím se doopravdy lišíme od ostatních, je náš nesmírně výkonný tým…

 • NAŠE HODNOTY A POSLÁNÍ

  Společnost Parker je odhodlaná poskytovat pracovní prostředí se širokým polem možností, orientované na výsledky a založené na hodnotách. Takové prostředí podporuje učení a osobní růst.

 • NAŠE PŘÍLEŽITOSTI K ROZVOJI

  Věříme v prospěšnost celoživotního vzdělávání a jsme ochotní investovat do rozvoje našich zaměstnanců. Rozšiřujeme pole možností našich pracovníků tím, že jim pomáháme rozvíjet jejich znalosti oboru a nabízíme jim příležitosti ke kariérnímu postupu.

 • ROZMANITOST A INKLUZE

  Podnikáme v rozsáhlém oboru propojeném mnoha vazbami, ve kterém záleží na rozmanitosti. Jsme přesvědčeni, že rozmanitost přináší společnosti mnoho výhod.

 • INOVACE

  Naši kolegové neustále hledají nové způsoby, jak zajistit inovace, a setkávají se s množstvím technických výzev, které je třeba překonat, abychom dokázali smysluplným způsobem měnit životy lidí.

 • TRVALÁ UDRŽITELNOST

  Nejhmatatelnější přínos iniciativ společenské odpovědnosti společnosti Parker spočívá v pozitivním vlivu na životy lidí a minimalizaci negativních dopadů na naši planetu.

STUDENTI A ČERSTVÍ ABSOLVENTI

Jsme odhodláni pomoci vám stát se součástí příští generace vedoucích pracovníků, podnikatelů a inženýrů. Nové generace tvoří základ naší budoucnosti a my jsme přesvědčeni, že práce v rozmanitém prostředí je hnacím motorem zlepšování a efektivity firem. ​

Na začátku své kariéry ve společnosti Parker dostanete díky několika školením zaměřeným na různé funkce, technické dovednosti a vedení a také praktickým zkušenostem příležitost prozkoumat nové způsoby spolupráce s kolegy. Budete se moci podílet na rozhodování, zároveň vám ale budou poskytovat rady a podporu zkušení vedoucí pracovníci. Budete pracovat v multikulturních týmech, rozšíříte si síť kontaktů a budete se rozvíjet po lidské i profesionální stránce.​

Jsme globální společnost, takže během své kariéry budete moci vystřídat různé role. Možná vás budou zajímat i skvělé příležitosti k relokaci do zahraničí. K dosažení úspěchu ve společnosti Parker je zapotřebí odhodlání a neutuchající touha učit se nové věci a rozvíjet se. Hledáme nadané a motivované jednotlivce, kteří však mají dostatek pokory, aby dokázali pracovat v týmu. Máte-li dobré nápady, jak kladně ovlivnit životy druhých lidí a naši planetu, přidejte se k nám a pojďte společně s námi pomáhat našim zákazníkům zdolávat překážky a klást si otázky, jaké si před námi nikdy nikdo nekladl. ​
Stážisté získávají ve společnosti Parker cenné zkušenosti a dostávají smysluplné úkoly, měřitelné cíle a zpětnou vazbu týkající se jejich výkonu, aby se mohli rozvíjet a dosahovat úspěchů na aktuální pozici i v budoucnu.
Stáže ve společnosti Parker
Odstartujte svoji budoucnost ve společnosti Parker. Učňovský program v naší společnosti nabízí vyváženou kombinaci profesního výcviku, praktických povinností a studia, která vám umožní stát se cenným členem našeho týmu.
Učňovský program
Na začátku své kariéry ve společnosti Parker dostanete díky několika školením zaměřením na různé funkce, technické dovednosti a vedení a praktickým zkušenostem možnost zažít nové způsoby spolupráce s kolegy v multikulturním prostředí. Nabízíme vám příležitost k rozšíření vašich schopností a využití vašich znalostí v rámci první pracovní zkušenosti.
Absolventi
Jak v praxi uplatnit teorii, kterou jste se naučili předchozího dne? Navázali jsme partnerství s různými univerzitami a školskými institucemi po celém světě. Účastníci kombinovaných nebo společných studijních programů v naší společnosti získají přístup ke kvalitnímu a uznávanému praktickému vzdělání prostřednictvím účasti na různých projektech a iniciativách, které řeší skutečné obchodní výzvy.
Kombinované studijní programy